Figuren som springer in i stormen av poliskulor hette enligt uppgift Amedy Coulibaly och var vid tillfället iförd handfängsel (ses när han faller till marken).