Dr. Webster Tarpley på Rense

tarpley.net

NATO använder Falsk Flagg terrorism som disciplinåtgärd mot “olydiga” länder.

På samma sätt attacken på Utøya 22/7 var NATO:s straffexpedition mot Norge för att det sommaren 2011 hoppade av kriget mot Libyen så är Charlie Hebdo NATO:s varning till Frankrikes president Hollande för att han vill hoppa av sanktionskriget mot Ryssland..