Boven i dramat? Monsantos Roundup

Dr. Seneff från MIT: “Situationen är nästan bortom räddning. Vi måste göra någonting mycket drastiskt.”

Bevisen indikerar glyfosatförgiftning som skapas av Monsantos ogräsbekämpningskemikalie Roundup, som används vid odling av GMO-grödor.

Källa/Läs mer: http://www.anh-usa.org/half-of-all-children-will-be-autistic-by-2025-warns-senior-research-scientist-at-mit/