Den legendariske jazzmusikern, författaren, aktivisten och israelisk-brittiske medborgaren Gilad Atzmon varnar här för att Storbritanniens överlevnad hänger på att landets politiska elit under 2015 befriar brittisk politik från den pro-israeliska lobby som härjar i landet..

“Storbritannien måste besegra den pro-israeliska lobbyn”

Samtidigt som Storbritannien förbereder sig för att ta steget in i 2015, så ifrågasätta många hur regeringen kommer att kunna hantera de många utmaningar som den står inför när det gäller inrikes- och utrikespolitik. Trots det är den allmänna uppfattningen i London att landet först måste göra sig av de påtryckningar utifrån som drivit det till en politik av interventioner.

Gilad Atzmon, politisk kommentator och författare från London, sade i en intervju med Press TV att den brittiska regeringen och dess utrikespolitiska agenda befinner sig under starkt inflytande av en mycket inflytelserik pro-israelisk lobby.

Atzmon sade att samma pro-israeliska lobby – som han kallar ” The Conservative Friends of Israel (CFI)” [på svenska: Israels konservativa vänner] spelade en nyckelroll vid Londons senaste fientliga kontakter med Iran och Syrien.

Han beskrev det som en fara som hotar Storbritanniens oberoende.

“Läget är så farligt att det saknar motsvarighet, även för judar i Storbritannien som förmodligen i förstår de brott som begås i deras namn.”

Atzmon sade vidare Storbritannien borde bevaka de brittiska folkets intressen än att tjäna zionismens intressen.

“Storbritannien måste återuppliva överlevnadsinstinkt …. För att lyckas med det måste vi finna politiska medel för att befria och frigöra brittisk politik från inflytande från judiska lobbygrupper”, sade han.

“Det låter hårt, men det här är ett sätt att just nu överleva. Frågan är egentligen ganska enkelt. Vi har alla bevis, vet vi vilka de inblandade är, vi vet hur den här lobbyn arbetar och det är nu tid att ta tag i det. ”

Källa: PressTV: ‘UK needs to overcome pro-Israel lobby’