Den för omvärlden kanske intressantaste frågan som ställdes till Rysslands president Vladimir Putin under maraton press-konferensen den 18 december 2014, då Putin besvarade frågor under tre timmar.

Frågeställare var BBC:s John Simpson, som uppträder som ombud för det angloamerikanska imperiet..

Av Putins svar framgår vilket oerhört faligt spel det amerikanska imperiet – inklusive Sverige – just nu spelar under det man tiger om de amerikanska krigsförberedelserna, vägrar engagera sig i konstruktiv dialog och istället inlett ekonomisk krigföring mot Ryssland samtidigt som man anklagar det för allt möjligt och omöjligt..

Källa: http://eng.kremlin.ru/news/23406
Översätt av blueshift


JOHN SIMPSON, BBC:

Nästan alla länder i Väst anser i dag att ett nytt kallt krig existerar och att ni, faktiskt, bestämde Er för att starta det.

Nästan dagligen ser vi hur ryskt flyg ibland utför ganska farliga manövrar mot västerländskt luftrum.

Det här kan bara ske på Era order: Ni är överbefälhavare.

Det kan bara vara på Era order som skickade in ryska förband på ett territorie som tillhör ett suveränt land – först Krim och sedan vad det nu är som pågår i östra Ukraina.

Ni har i dag ett stort problem med den ryska valutan och Ni kommer att behöva hjälp och stöd och förståelse från utlandet – i synnerhet från Väst.

Så kan jag nu säga till Er, fråga Er, kommer Ni att ta tillfället i akt att säga till människor i Väst att Ni inte har någon önskan att fortsätta det här nya kalla kriget och att Ni kommer att göra allt Ni kan för att reda ut problemen i Ukraina?

Tack!

VLADIMIR PUTIN:

Tack så mycket för Er fråga.

Rörande våra övningar, manövrar och utvecklingen av våra försvarsstyrkor. Ni sade att Ryssland, till viss utsträckning, bidragit till spänningarna vi ser i världen i dag. Ryssland har bidragit men bara i så motto att hon alltmer bestämt skyddar sina nationella intressen. Vi angriper inte i ordets politiska betydelse. Vi angriper ingen. Vi tar bara tillvara våra intressen.

Våra partners i Väst – och då i synnnerhet USA – är missnöjda med oss för att vi gör just detta, inte för att vi skulle tillåta säkerhetsrelaterade aktiviteter som skapar spänningar.

Låt mig förklara.

Ni talar om flygplan, inklusive strategiska flygoperationer. Visste Ni om att i början på 90-talet så stoppade Ryssland helt strategiska flygningar på långt avstånd från Ryssland, i motsats till hur det var under Sovjeteran? Vi uphörde helt med detta, samtidigt som amerikanskt strategiskt flyg med kärnvapen ombord fortsatte? Varför? Mot vem var dessa flygningar riktade? Vem var det som hotades?

Så under många år genomförde vi inga flygningar och det var bara för ett par år sedan som vi återupptog dem. Är det verkligen vi som provocerar?

Faktum är att vi bara har två baser utanför Ryssland. Båda ligger i områden med hög terroristaktivitet. Ett är Kirgistan, och skapades på begäran av kirgisiska myndigheter, Presidenten Akajev – efter att afghanska militanter genomfört räder. Den andra är i Tajikstan, som också gränsar till Afghanistan. Jag gissar ett Ni är intresserad av fred och stabilitet där med. Bår närvaro är berättigad och helt begriplig.

Å andra sidan, USA har baser spridda över hela världen [mellan 700 – 1 000 baser] – men Ni menar att det är Ryssland som uppträder aggressivt? Har Ni något sunt förnuft överhuvudtaget? Vad gör amerikanska förband i Europa – beväpnade med bland annat taktiska kärnvapen? Vad har det för ärende där?

Lyssna här, Ryssland har ökat sin försvarsbudget för 2015 med, om jag inte har fel, med motsvarande 50 miljarder dollar. Pentagons budget är tio gånger så stort som detta belopp, 575 miljarder dollar, vilket jag tror är vad kongressen godkände. Och Ni menar att vi har anammat en aggressiv politik? Var finns det sunda förnuftet här?

Flyttar vi våra förband till USA:s eller andra länders gränser? Vem är det som flyttar fram NATO-baser och annan militär infrastruktur närmare oss? Det är inte vi som gör detta. Finns det någon som lyssnar på vad vi säger? Finns det någon som har en dialog med oss om detta? Ingen dialog alls. Allt vi hör är “det har Ni inte att göra med. Alla länder har rätten att välja sitt sätt att säkra sin egen säkerhet”. Visst, men vi har också rätten att göra det. Varför får vi inte det?

Till sist, ABM-systemet [Anti-Ballistic Missile – antirobot] – som jag tog upp i mitt tal till parlamentet. Vem var det som drog sig ur ABM-fördraget, en av de globala säkerhetens hörnstenar? Var det Ryssland? Nej, det var det inte. Det var USA, ensidigt. De skapar ett hot mot oss, de placerar ut strategiska robotförsvarskomponenter inte bara i Alaska, utan också i Europa – i Rumänien och Polen, väldigt nära oss. Och Ni menar att vi är de som driver en politik av aggresssion?

Om frågan är om vi söker relationer grundad i lag och rätt, då är svaret ja, men bara om våra nationella ekonomiska och säkerhetsintressen fullt ur respekteras.

Vi förhandlade om medlemskap i WTO [World Trade Organization] i nitton år och gick med på många komprommisser, på antagandet att vi skulle gå med avtal som skulle förbli gjutna i järn.

Och då.. jag kommer inte gå in på vem som hade rätt eller fel (jag har vid flera tillfällen redan sagt att min uppfattning är att Ryssland handlade korrekt under krisen i Ukraina och att det var Väst som hade fel, men låt oss lämna detta därhän nu). Vi gick ändå med WTO. Trots att denna organisation har regler så infördes sanktioner mot Ryssland i strid med WTO:s regler, mot folkrätten och mot FN-fördraget – återigen ensidigt och olagligt. Är det här också vårt fel?

Vi vill utveckla normala relationer inom säkerhetssfären, i kampen mot terrorism. Vi vill samarbete om icke-spridning av kärnvapen. Vi vill samarbeta om andra hot, inklusive droger, organiserad brottslighet och svåra infektioner, såsom Ebola. Vi vill göra detta tillsammans och vi vill samarbeta inom ekonomi – om detta är vad våra partners önskar.