Den amerikanske historikern Webster Tarpley obducerar cirkusen runt tortyrrapporten om CIA..

  • Ingen av de ansvariga har åtalats
  • De har inte ens fått sparken
  • Inget nämns om den amerikanska militärens betydligt mer omfattande tortyrprogram, såsom i Abu Ghraib
  • Sedan finns naturligtvis grundpremissen 9/11, som är en enda stor och fet lögn