En av de stora frågetecknen runt regeringen Löfvens erkännande av Palestina var vilken världszionismens respons skulle bli – förutom att låta Israel kalla hem sin ambassadör från Stockholm.

När Norges socialdemokratiska regering sommaren 2011, mitt under brinnande anfallskrig mot Libyen, plötsligt hoppade av och inte längre ville vara med drabbades ju svenskarnas broderfolk av en märklig manifestation av “gudomlig vrede” av gammeltestamentligt format.

Vedergällningens dag inföll på det numerologiskt symbolmättade 22:a juli – 22/7 är antikens π – vid Oslo och Utøya.

Läsaren skulle i det av Israel kontrollerade Sverigedemokraternas praxisvidriga nedröstning av regeringen Löfvens budget alltså kunna ha ett kvitto på en zionistisk straffexpedition mot Sverige.

Att Israel äger Sverigedemokraterna är ju allom bekant.