I ett öppet brev publicerat i den anrika brittiska tidningen The Times (liksom reklam på Waterloo station), varnar nu ett antal amerikanska celebriteter, människor i Europa för GMO.

Varningen kommer strax innan EU-parlamentet i januari 2015 skall rösta för att luckra upp det moratorium som EU har mot GMO..

Källa: 57 Million Americans Warn UK About GMO Dangers

ANTI-GMO INFO – WATERLOO STATION LONDON