Det är hösten 2014 uppenbart att om Mörkrets Brödraskap (finansoligarkerna) får som de vill, sa handlar det bara om månader innan portarna till den globala diktaturen slår igen.

Eller i vart fall innan de artificiella storkrig och kriser som planerats skall bereda vägen dit, är i full gång.

Det som just nu sker i världen är nämligen inte gräsrotsfenomen eller något som uppstått av sig självt.

Det handlar om en rad syntetiska scenarier inkluderande bland annat ISIS, Ebola, Ukraina, hatkampanjen mot Ryska Federationen, paraplyrevolutionen i Hong-Kong och kampanjen att officiellt erkänna Palestina som stat man hoppas skall konvergera på sådant sätt att mänskligheten inte kan göra annat än kapitulera inför finansoligarkernas krav på en världsregering för att hantera alla dessa påhittade problem.

Sedan finns också ett scenarie som under flera år bubblat i bakgrunden klimathotet – vanföreställningen att mänsklig koldioxid-produktion, CO2, utgör något slags hot mot biosfären.

Den mall finansoligarkerna ofta använder sig av för att genomdriva impopulära förändringar i samhällen kallas “Ordo Ab Chao” (latin för ordning ur kaos) eller “Problem-Reaktion-Lösning” (PRL) och går ut på att oligarkerna först skapar ett “problem” eller en “kris” man sedan presenterar en “lösning” till – en “lösning”, ett “nödvändigt” ont, som beskrivs som mindre allvarligt än “problemet” självt, och som människor inte protesterar tillräckligt högt emot så att det stoppas.

Ofta innebär PRL att iscensätta under-annans-fana (UAF) händelser, t ex en terror-attack som tillskrivs ett land som inte har något med saken att göra men som hemma-publiken accepterar kan angripas militärt.

Ett exempel på det är 9/11 som skylldes på 19 araber ledda av en eremit uppkopplad till en dialysapparat i en grotta någonstans i centralasien och som blev startskottet för kort sagt alla de krig planeten sett sedan hösten 2001.

En svensk UAF-händelse var sprängningen på Bryggaregatan i Stockholm 12/11 år 2010.

Den handlade om att rädda Sveriges hemliga samarbete med USA och regeringen Reinfeldt vid makten.

Ovan: NATO:s tidigare överbefälhavare Wesley Clarke berättar om hur Mörkrets Brödraskap med 9/11 som ursäkt planerade invadera sju länder.

Ett annat sätt att skapa “problem” kan vara att släppa ut laboratorie-konstruerade virus vars framfart av massmedia beskrivs på sådant sätt att Brödraskapet kan genomföra tvångsvaccinationer av hela befolkningar.

Läsare som minns 2009/2010 års “svininfluensa” hysteri kan finna det intressant att samtidigt som mindre än 1% av hela EU:s befolkning gick på lögnerna om svininfluensan så gjorde cirka 60% av befolkningen i Sverige det.

Här är några av de i skrivande stund aktuella flankerna i finansoligarkernas krig mot mänskligheten..

EBOLA

Ett av finansoligarkernas stora mål är att reducera mänskligheten med enligt uppgift upp till 95%.

Motivet är enligt uppgift att brödraskapet tror att det är lättare att driva en global diktatur med bara 500 miljoner innevånare än en med flera miljarder.

Sedan finns också de samstämmiga uppgifterna om att vaccinationsprogrammen också är till för att injicera microchip i människor: chip som inte bara tillåter övervakning av alla som “vaccinerats” utan också möjliggör att via chippen påverka hur människor mår och tänker.

Det som just nu sker med Ebola uppvisar alla tecken på att vara ett “problem” vars syftet är att inom en snar framtid motivera landsomfattande tvångsvaccinatgionsprogram av hela befolkningar.

Att brödraskapets Big Pharma sektor i samma veva kan tjäna en massa pengar på vaccinationerna är ju också ett faktum.

Veta mer

KLIMATHOTET

I motsats till vad politrukerna i FN:s klimatpanel, IPCC, påstår så är det inte CO2 som driver planetära temperaturtrender. Det är solens aktivitet. Det här vet man. Inte bara p g a vad vetenskapen säger utan att lögnarna faktiskt togs bar bar gärning hösten 2009 i det s kallade climategate – där intern emailkommunikation mellan ljugande vetenskapsmän publicerades.

Frågan borde därför vara ur vägen. Ändå envisas media och politiker att hålla fast vid lögnen.

Skälet är att finansoligarkerna hoppas att genom det fiktiva klimathotet kunna förvandla FN till en skatteindrivande världsregering.

Nästa stora hållplats är COP21 i Paris hösten 2015.

Förmodligen hoppas finansoligarkerna att människor tills dess har glömt fiaskot vid COP-15 liksom climategate-skandalen från hösten 2009.

Veta mer

ISIS

ISIS plötsliga uppdykande på Levanten är en tvist på de pågående försöken av Mörkrets Brödraskap att knäcka Syrien och starta krig mot Iran och sedemera Ryska Federationen och Kina.

ISIS är inte ett gräsrotsfenomen utan samma gamla främlingslegion CIA först använde i kriget mot Libyens Gaddafi och som därefter av USA flögs över till Turkiet för att därifrån under olika beteckningar börja kriga mot Syrien.

När det stod klart att Syriens demokratiskt valde president, den tidigare barnläkaren ´Bashar al-Assad, höll på att vinna kriget.

Då döpte man om dem till ISIS och göra helt om och istället anfalla Irak (för att där tack vare mutade irakiska officerare ta över den irakiska arméns utrustning).

Just nu så använder använder finansoligarkerna ISIS till att göra med Syrien vad man år 2011 gjorde mot Libyen – förvandlade Afrikas bästa land (enligt FN) till ett sönderbombad ruinhög där olika terroristgrupper leker herre på täppan.

Veta mer