I klippet nedan pekar USA:s vice-president Joe Biden inte bara ut USA:s allierade Turkiet, Saudi-Arabien, Förenade Arab-Emiraten och Qatar som krafterna bakom ISIS – han bekräftar också att målet med stödet till ISIS är att tvinga bort Syriens president Bashar Assad.

Vad handlar avståndstagandet om?

  1. Politisk-taktisk CYA-omgruppering (cover your ass) inför en förestående turkisk invasion av Syrien?
  2. Försök att skrämma gulfstaterna i från att hoppa av det angloamerikanska imperiet och gå med BRICS?
  3. Starta krig mot Saudi-Arabien? Ett avhemligande av de 28 sidorna in den amerinska regeringens officiella 9/11-rapport som sägs peka ut Saudi-Arabien som ansvarigt för 9/11 skulle kunna vara förestående.