För ett år sedan, den 29:e september 2013, sprack finansoligarkernas drömmar om att få börja bomba Syrien.

Det skedde efter att den amerikanska kongressen sade nej, vilket kom i kölvattnet på ett nej från parlamentet i Storbritannien och beslutet att inte använda det monarkiska trumfkortet (Crown Prerogative) för att köra över de folkvalda och ändå starta krig.

Det var första gången sedan 1782 det brittiska underhuset stoppat ett planerat krig.

I dag, tack vare snilleblixten att döpa om CIA:s främlingslegion i Libyen och sedemera Syrien till ISIS och anfalla Irak (för att där tack vare mutade irakiska officerare ta över den irakiska arméns utrustning) kan nu bankirerna i London och på Wall Street andas ut och glädjas åt att samma syriska infrastruktur och oljeledningar man önskade slå ut redan förra året nu äntligen står i brinnande lågor.

Vem tjänar på att Syriens infrastruktur just nu demoleras?

Strandägarna längs persiska vikens södra kustremsa som är med och finansierar ISIS.

I motsats till vad svensk Bonnier-dominerad media önskar inbilla allmogen är alltså ISIS inget arabiskt eller muslimskt gräsrotfenomen utan blott den senaste beteckningen på samma gamla patrask av kriminella, psykopater och legoknektar som CIA för flera decennier skapade och som man fortsätter att utnyttja i enlighet med önskemålen från imperialistiskt sinnade finansoligarker i London och på Wall Street.

Videon till vänster är NATO:s tidigare överbefälhavare Wesley Clarkes vittnesmål om hur imperiets plan hösten 2001 var att innan år 2007 ha lagt rabarber på bl a följande länder:

Afghanistan, Syrien, Irak, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.

Kartan nedan ser onekligen ut som en uppdaterad omstart av Bushadministrations ouppfyllda målsättning.

Rollbesättning

Men var finna inhemska arabiska och muslimska bondeoffer, individer som inte bara har den rätta graden av sinnessjukdom för att gå med på att spela en roll som mycket väl kan sluta med att man inom ett par månader själv är död, utan samtidigt besitter erfoderliga ledaregenskaper, organisatorisk kompetens och strategisk briljans för att faktiskt klara av uppdraget?

Även om en sådan individ kunde identifieras någonstans i mellanöstern, så inställer sig då nästa stora utmaning: Hur kan finansoligarkerna lita på att deras kandidat plötsligt en dag inte vänder sig emot dem?

Ovan: den judiske MOSSAD-officeren Elliot Shimon, bättre känd som Kalifen för IS – al-Baghdadi.

Några länkar för läsare som har problem att komma över tröskeln att Israel ligger bakom ISIS..

Läsare som känner till det riktiga namnet på skådespelaren/statisten nedan, som spelar rollen som ökenlejonet “Shakir Wahiyib” – ISIS:s “chefsbödel” – får gärna höra av sig.

Att han inte är arab räcker det med att titta på ett foto av killen för att inse.