Videon ovan visar hur någon vid tre tillfällen sätter igång ett brandlarm under rösträkningen i Dundee, vilket tvingar alla att utrymma lokalen och sedan hur Ja-röster ligger på ett bord avsett för Nej-röster.

Dundee var en av de orter där Ja-sidan vann stort men där röstdeltagandet var ovanligt lågt – d v s man hade färre röster i förhållande till befolkningen än andra orter.