James Corbett från Corbettreport sammanfattar det verkliga hotet mot biosfären och allt som lever där.

Det är inte mänsklig produktion av den i atmosfären naturligt närvarande, för människor ofarliga och för växtlivet livsnödvändiga gasen koldioxid..

Gå med uppropet:
Stoppa aerosolbesprutningen från flygplan!


Gå med uppropet:
Stoppa aerosolbesprutningen från flygplan!