Advokat Henning Witte förklara hur människor bör hantera banker som hör av sig med återbetalningskrav.

Wittes nyckelargument:

Enligt Regeringsformen 9:14 behöver bankerna en lag som bemyndigar dem att göra pengar. En sådan lag finns inte. Och: varje gång en bank lånar ut pengar, så gör banken nya pengar.

Veta mer