Den ryske parlamentsledamoten Evgeny Fedorov intervjuad om lärdomarna som dragits av USA och Zionismens kupp i Kiev tdigare i är.

Nästa mål för Zio-Anglo-Amerikansk subversion och statskupp är Ryssland.

Planens hållpunkter..

  • September 2014: Sankt Petersburg
  • 2015: Moskva