Nyligen ställdes till regeringen frågan hur ofta Judiska Centralrådet (JC) skickat tiggarbrev där man krävt pengar för att öka säkerheten vid judiska församlingar i Sverige.

Nedan återfinns den korrespondens regeringskansliet enligt uppgift haft med JC rörande detta.

“Hotbilden” JC åberopar i korrespondensen framstår för en lekman som anmärkningsvärd.

Efter 2001 verkar det mest konkreta och dramatiska ha varit att en person som besökt det Judiska Biblioteket vid Synagogan i Stockholm hamnat i ordväxling med en bibliotikarie.

Diskussionen synes ha handlat om huruvida “Förintelsen” ägt rum eller inte.

Att ifrågasätta “Förintelsen” beskriver JC:s ordförande Lena Posner-Körösi som “våldsamt beteende och hotelser”.

Frågan är hur allvarligt det hela faktiskt var.

Bibliotekspersonalen kunde tydligen själv hjälpa personen ut på gatan – där polis som tillkallats mötte upp.

Sedan nämns ett inbrott i norra Sverige flera år tidigare där saker stals – men inbrott drabbar ju även människor som inte är av den judiska läran.

Intrigen tätnar

Vad vi inte lyckades finna i korrespondensen är bekräftelser på pressuppgifter om ett sprängdåd mot Judiska Församlingen Malmö i slutet på september 2012 – vilket bara ett par dagar senare resulterade i ett “katjink” i JC:s kassa på 500 000 kr.

Trots alla miljoner JC erhållit av regeringen för att förbättra säkerheten så fanns enligt åklagare ingen film i de två övervakningskamerorna utanför ingången (bilden nedan).

Inga bilder av det påstådda dådet eller gärningsmännen fanns därför.

Tack vare att vittnen kände igen en bil som tydligen befunnit sig i närheten, kunde två 18-åringar senare stoppas på annan plats i Malmö.

Inledningsvis gavs intrycket att gärningsmännen nu var gripna och saken klar. Istället släpptes de och ett halvår senare lade åklagare ned förundersökningen.

Sprängdådet visade sig handla om en fyrverkeripjäs eller mindre knallskott och sprickorna i entrédörrens glas bedömdes häröra från en kastad gatsten.

Veta mer..