Gnostikern John Lamb Lash återberättar vad de gnostiska skrifterna för åtskilliga sekler sedan lär ha varnat för – ett ideologiskt “virus” som i dag via en liten men speciell grupp arbetar för mänsklighetens undergång..