De dolda arkitekterna bakom den zionistiska ickes-staten Israels ständiga expansion och assimilering av palestinskt territorium vill inte ha fred.

Familjen Rothschild heter de.

Det outtalade slutmålet är att ta över 100% av Palestina och upprätta ett Stor-Israel med gränser definierade i Bibelns gamla testamente.

Huvudstaden skall ligga i Jerusalem – inte Tel Aviv, som det är i dag.

Och Israel skall vara en “judisk” stat – d v s en teokrati.

Vi skrev icke-stat.

Enligt FN:s definition av en stat så är inte Israel det. Bland annat så saknar Israel internationellt erkända gränser och grundlag och har inte uppfyllt de motkrav som ställdes upp av FN i samband med att Israel skapades 1948.

Det kanske största hindret för Israel att nå slutmålet om 100% assimilering av allt palestinskt territorium är konstruktiva och sekulärt sinnade motparter i Palestina: ledare som accepterar en tvåstats-lösning – trots att den enda mark Israel har är den det stulit.

1995 sköts den israeliska premiärministern Yitzhak Rabin ihjäl.

Det skedde efter att Rabin tillsammans med den Palestinska Befrielsefronten PLO:s Yasser Arafat kort dessförinnan undertecknat de s k Osloavtalen som en lösning på Israel-Palestina situationen.

Nio år senare var det Yasser Arafats tur att mördas.

Hamas – den israeliske önskefienden

Det är för allt fler i dag uppenbart att HAMAS verkliga uppdragsgivare är Israel – d v s spelar en roll liknande det den av den brittiska underrättelsetjänsten skapade Muslimska Brödraskapet (MB) under ett sekel spelat: man går zionismens och imperiets ärenden.

En bättre “fiende” än HAMAS kan Israel nämligen inte hoppas på att finna.

Vad Israel fruktar är palestinska motparter som är fredligt sinnade pragmatiska nationalister – inte religiösa fanatiker.

Det var därför Egyptens president Nasser mördades. Och det var därför Arafat och Rabin mördades. Dessa tre herrar hade sett en väg ut ur den inflammerade retoriken. Det här skrämde arkitekterna bakom Israel.

Med facit i hand..

  • HAMAS har gravt missköt sitt arbete för palestinierna på så sätt att Israel ges ideliga ursäkter att införa sanktioner och bojkotter.
  • Sommaren 2014 ger HAMAS Israel en ursäkt att börja bomba och invadera Gaza. HAMAS åstadkommer detta genom att kidnappa och döda tre israeliska ungdomar.
  • Tack vare kriget så börjar HAMAS dalande populäritet att åter stiga. HAMAS behöver det, för opinionsundersökningar visar att partiet p g a sitt vanstyre är på väg att förlora i det kommande valet i Palestina.
  • När Israel väl inleder dödandet så är det inte i förstone HAMAS operatörer som drabbas – utan Israel betar av politiska motståndare och alternativ till HAMAS inuti Palestina.
  • När “kriget” väl är över kommer HAMAS och Israel stå som segrarna. HAMAS i den interna maktkampen inne i Palestina. Israel på slagfältet. Utsikterna till en tvåstatslösning eller lösning i vilken Palestina är en del kommer avsevärt ha reducerats och den zionistiska entiteten Israels gradvisa assimileringen av allt palestinskt territorium kan fortgå..
  • När Israel till slut assimilerar Gaza så kommer man också ta över rättigheterna till de stora reserver av naturgas och olja som ligger alldeles utanför Gazas och som tillhör Palestina.

Nedan bekräftar TV4:s Staffan Ahlströmer att Israel medelst bl a drönarattacker betar av dödslistor över palestinier som inte är med HAMAS utan som tillhör den för Israel betydligt farligare motståndaren PLO/Fatah – vars ledare Arafat alltså redan mördats.

Civila män överrepresenterade