Det var inte förrän tonårsfnittret under sista avsnittet tonade bort som motivet bakom P1:s “Genier & Folierhattar” tonade fram.

Syftena var som vanligt att öka åsiktsintoleransen men också – och nu blir lite mer spännande – definiera om begreppet demokrati.

Hitills har demokrati betytt folkstyre (direkt eller via folkvalda).

Måttstocken på hur stark demokratin i ett samhälle i dag är, skall enligt P1 vara hur mycket av fenomenet kryptokrati (styre av hemliga sällskap) som samhället tolererar.

Ju fler hemliga elitistiska brödraskap ett samhälle har, desto starkare är demokratin.

Docent Andreas Önnerfors:

“I ett fritt samhälle så känner vi att vi kan leva med tanken att en viss del av vår så kallade funktionselit drar sig tillbaks bakom stängda dörrar – vi vet inte vad som händer där. Och det handlar om förtroende, tror jag.”

Programmakare Tove Palén:

“..sammanfattningsvis kan man säga att det är ett mått på vår demokrati och frihet att vi har så många hemliga sällskap här i Sverige..”