Efter att under en längre tid ha känt sig trött gick Alan DiCicco i orten Mohave i Arizona till doktorn och tog ett blodprov.

Det visade sig att samma cocktail av kemikalier som finns i regnvattnet där Alan bor (bilden till höger) också simmade omkring i hans kropp, bl a Barium – på en nivå som låg 150 gånger över gränsvärdet.

I videon nedan förklarar Alan för kommunstyrelsens hälsoutskott att kemikalierna som återfunnits i honom och hos andra utgörs av samma ämnen man konstaterat sprids från aerosolbesprutande flygplan.

I videon nedan bekräftar en kommuntjänsteman att det inte bara handlar om Barium utan alla kemikalierna nedan och att dessa kommer in i den mänskliga kroppen via föda och dryck..

 • Barium
 • Strontium-90
 • Aluminium
 • Uranoxid-238

Det här är några av symptomerna som fick Alan att till slut gå till doktorn..

 • Svårigheter att andas
 • Förhöjt blodtryck
 • Förändringar i hjärtrytmen
 • Irriterad mage
 • Försvagning av musklerna
 • Neurologiska förändringar
 • Skador på hjärnan
 • Skador på levern
 • Skador på njurarna
 • Hjärtproblem