Källa: Geoengineering why? De vanligaste teorierna

Varför sprider man chemtrails?

För det gör man, men myndigheterna förnekar det och numera är SMHI:s webbsida fylld med chemtrailsmoln som fått nya namn som mammamoln etc. SMHI säger nu också att även avgaserna efter flygplan är naturliga moln. Då borde också bilavgaserna vara naturliga moln.

Det finns ett flertal teorier vilket jag tar upp i denna film.

Man nyttjar chemtrails till allt möjligt.

De nyttjar nanopartiklar i chemtrails, annars skulle inte “avgaserna” från flygplanen kunna växa till dessa enorma moln. Nanopartiklar har stor yta i förhållande till sin storlek och har en mycket reaktiv yta.

Kommer nanopartiklar in i biologiska varelser kan protein fästa på deras yta och bilda en biokorona. Biokoronan uppfattas då som ett biologiskt ämne . Kommer nanopartiklar in i kroppen och binder till sig individens protein, då blir nanopartiklen helt integrerad med den individen och kan med stor sannolikhet påverka olika funktioner hos individen om de blir tillräckligt många i kroppen.

Om Nanopartiklar: SOU 2013:70 (miljödepartementet)

Jag har också funderingat kring den påstådda dramatiska klimatförändringen eller temperaturhöjningen som hänger ihop med vädermanipuleringen med Geoengineering (chemtrails) LOIS. LOFAR, EISCAT och HAARP samt troligen LOPRA.

Alla chemtrailsbilder och filmer är mina samt alla övriga bilder utom: Diagram, vulkanen Mauna Loa, bilder på LOIS och LOFAR, jordens atmosfär, satellit, optisk fiberkabel samt flygplansspridning av orange agent.

På min blogg finns länkar till faktainformationen som jag hänvisar till i filmen

bildarkivsos.wordpress.com/fakta


Några Länkar

Pressmeddelande Uppsala universitet
Världens mesta högteknologiteleskop i Småland
NASA-tekniker erkänner chemtrailbesprutning