Den amerikanske historikern och författaren Webster G. Tarpley sammanfattar mänsklighetens brytpunkt år 2014 – och tecknar ett alternativ till globaliseringen.

Saxat från raddasverige.nu:

Den kanske viktigaste omedelbara åtgärden: Dags för en ny nationalekonomi.

Hela programmet här..