Piratpartiet

Piratpartiets Nathalie Ylitalo anklagar Luleå kommun för systematisk skadegörelse av partiets affischer i centrala stan.

– De har rivit ner över 100 affischer för oss, och sen får vi ett mail från parkförvaltningen där de står att vår affischering är nedskräpning.

Kommunen är nu polisanmäld.

Källa: http://www.nsd.se/nyheter/lulea/piratpartiet-polisanmaler-lulea-kommun-8502170.aspx

Svenskarnas Parti

I de flesta fall som vi har noterat så verkar det handla om att valförrättarna av oklar anledning har ändrat ”Svenskarnas parti” till ”Svenkarnas parti” eller ”Svenskarnas Parti”, men även mer utstuderat valfusk har inträffat och personer som har röstat på Svenskarnas parti i EU-valet har fått sina röstsedlar helt ogiltigförklarade. En kvinna som jag varit i kontakt med berättar exempelvis att hon och hennes partner var och förtidsröstade och noga skrev ”Svenskarnas parti” på varsin valsedel, men att en av dessa röster helt plötsligt hade blivit ogiltig när distriktets röster var färdigräknade.

En annan person berättar att han och hans sambo var och röstade på Svenskarnas parti tillsammans men att båda deras röster istället registrerades som ”Svenkarnas parti”. Alltså tydligt felstavade, trots att båda personerna stavade rätt från början. Även på Flashback och Facebook skriver flera personer att deras röster registrerats med alternativa stavningar.

Källa: https://www.realisten.se/2014/05/30/valfusk-mot-svenskarnas-parti/

Moderaterna

Moderaternas oppositionsråd Ulla Olsson gjorde i går en

polisanmälan om valfusk.

Detta på uppdrag av moderaterna i Borlänge, som diskuterat saken och beslutat att agera.

Källa: http://www.dt.se/allmant/dalarna/polisanmals-for-valfusk

Liberala Partiet

Ett större antal handskrivna röster har helt enkelt ogiltigförklarats samt rapporter om att valarbetare påstått att partiet inte ställt upp i valet.

Källa: liberala partiet.

raddasverige.nu

Det har medelst personliga bekräftelser konstaterats att ett anmärkningsvärt stort antal röster förvanskats av rösträknare på så sätt att partinamnet stavats fel eller att rösten helt enkelt bedömts som ogiltig. Ett antal personröster har också raderats.

Fenomenet är inte isolerat utan har setts på ett flertal orter runt om i landet.

Fusket anmält till valmyndigheten och omräkning begärd för hela landet.

Källa: ett antal mejl från valarbetare och röstare.

 

Fråga: Varför ändrar rösträknarna namnet på de partier rom röstats på när dessa knappas in i datorerna?

Svar: Vad som avgör på vilket parti en handskriven röst hamnar på är den exakta stavningen, inklusive skillnader i stora och små bokstäver. Vad detta innebär är att genom att förvanska stavningen vid rösträkningen så kan 100 röster på ett parti i statistiken enkelt förvandlas till tio röster på tio partier – även om det är uppenbart att samma parti avses.

I kommunalval innebär detta att en enda rösträknare kan avgöra skillnaden mellan seger eller förlust för ett parti.