Gå med uppropet: Stoppa GMO!

Gå med uppropet: Stoppa GMO!

F. William Engdahl, Göteborg 2014-04-07

I april 2014 besökte F. William Engdahl, världens ledande expert på den verkliga agendan bakom spridningen av genetiskt modifierade organismer, Sverige. Engdahl är bland annat författare till boken “Hotet mot livet — den genetiska manipulationens dolda agenda” som är utgiven på Anarchos förlag som även arrangerade hans besök i Sverige.

William Engdahl: Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda
William Engdahl: Seeds of destruction
Arrangören: Anarchos


williamengdahl.com