I videon ses hur riksdagsman Julia Kronlid (SD) tar emot instruktioner från sin kontakt Yonathan Avner Ben Yisrael för hur hon å Israels vägar skall undergräva det svenska statsskicket, landets fria åsiktsbildning och svenska myndigheters verksamhet.

Julia är ledamot i utrikesutskottet samt deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Herr Yisrael täckbefattning är som representant för något som kallas SJD, en förkortning för Swedish Jewish Dialogue.

Av videon är det uppenbart att det i själva verket handlar om en monolog i vilken Kronlids handledare instruerar Julia i ett handlingsprogram om sju punkter Yisrael vill att den svenska riksdagskvinnan genomför och som tjänar Israel:

  1. Stoppa biståndsmyndigheten SIDA – vilken herr Yisrael påstår är svårt korrumperad (eftersom det har samarbete med Palestina)
  2. Den sänkning av biståndet till Palestina från 720 mkr till 500 mkr Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) genomfört är inte nog. Biståndet måste stoppas helt: “Inga mer svenska skattepengar till Palestina,” som herr Yisrael uttrycker sig.
  3. Sveriges ambassad i Israel skall inte ligga där den i dag ligger, i Tel Aviv, utan i vad herr Yisrael anser vara Israels “eviga” och “odiskutabla” huvudstad – Jerusalem.
  4. Palestinas ambassad i Sverige måste också stängas och alla de som arbetar där sparkas ut ur Sverige.
  5. Den svenska kyrkan är en korrupt organisation som gått vilse och som inte längre skall få ägna sig åt vad som kan uppfattas som politik – genom att t ex vara vänligt sinnade gentemot palestina, palestinier eller palestinska organisationer.
  6. Pro-palestinsk utbildnings- och informationsmaterial av vad herr Yisrael kallar den “svenska vänstern” måste stoppas. Stöd till BDS-rörelsen, vars arbete går ut på att hjälpa Palestina genom att bojkotta Israel som svar på Israels bojkott av Palestina, måste upphöra.
  7. Palestinier skall ej längre kunna åberopa flyktingstatus.

För att förstå allvaret i det Julia inlåtit sig i här så räcker det med att föreställa sig hur det skulle se ut om hon varit från socialdemokraterna och tagit instruktioner från Moskva eller om hon varit från moderaterna och att handledaren kommit från CIA.

Om Israel eller andra länder har åsikter om svensk utrikespolitik så kan man ha uppfattningen att lämpliga instanser att uttrycka dessa är vid kontakt med UD i Stockholm eller Sveriges ambassad i det egna landet eller kanske hos FN.

Att som tjänsteman/folkvald utanför officiella kanaler låta sig rekryteras av främmande makt för syftet att underminera det svenska statsskicket, Sveriges fria åsiktsbildning, liksom påverka svensk utrikes- och säkerhetspolitik utgör bl a brott mot rikets säkerhet, folkrättsbrott och landsförräderi.

SD:s Ted Ekeroth (Kent Ekeroths tvillingbror) tilldelades som förste “svensk” någonsin israels kanske finaste utmärkelse: Theodor Herzl-priset.

Veta mer