Den ukrainska staten har inte betalat gasräkningen på flera månader.

Men det ryska energiboalget Gazprom kommer inte att stoppa leveranserna för det. Däremot kräver man fr o m juni i år förskottsbetalning.

Nu hotar fascistjuntan i Kiev med att ta Ryssland till “domstol” i Stockholm.

Brittiska bedömare ser detta som en utsiktslös väg för Kievjuntan, som till att börja med rent juridiskt är olaglig och därför inte ens kan företräda Ukraina.

Frågan är också vad Jatsenjuk egentligen menar med “domstol” och varför Stockholm?

Handlar det om handelskammarens internationella tvistedomstol?

På handelskammaren vill man varken bekräfta eller dementera, men intrycket är att det nog ändå kan vara så.

Eller planerar Kievjuntan att försöka få Stockholms Internationella Åklagarkammare att på något sätt åtala Ryssland för brott mot mänskligheten? Jatsenjuks tonläge för nämligen tankarna till det senare – snarare än skiljedomsförfarande.

Vi hoppas att det var tvistedomstolen som avsågs – för “juristerna” på den internationella åklagarkammaren i Stockholm har vi noll förtroende för.

Mer om det här: http://highcrimes.org