Utdrag ur vitbokens sammanfattning

[Översättning: T. Google, språklig rättning admin]

Sammanställda fakta visar att de ursprungligen fredliga demonstrationerna i Ukraina snabbt eskalerade till ett uppror som påtvingade en samhällsförändring och kulminerade i ett olagligt och grundlagsvidrigt gripande av makten medelst våld.

Det hela genomfördes av extremister i skalan från ultranationalister till nynazister, som åtnjöt ett aktivt och mångfacetterat stöd av USA och EU liksom EU:s medlemsländer.

Den dramatiska händelseutvecklingen ackompanjerades av grova och omfattande brott mot mänskliga fri- och rättigheter genomförda av den självutnämnda regimen och dess stödtrupper.

Som ett resultat av detta är i dag följande vardag i Ukraina: öppna känslodrivna uttryck för extremism, ultranationalism, nynazism; religiös intolerans; främlingsfientlighet; utpressning; hot – och mot folkvalda påtryckningar, utrensningar, censur, fysiskt våld och gatukriminalitet.

[…]

Vi befarar att om laglösheten fortsätter att frodas kommer situationen utvecklas till ett allvarligt hot mot lokal fred och säkerhet liksom ett hot mot hela Ukraina liksom Europa.

Vår förhoppning är att insikt nu nås inom relevanta internationella organisationer som har som uppdrag att assistera med objektiva och opolitiska undersökningar rörande det stora antal brott mot mänskliga rättigheter och Ukrainas grundlag som förevarit.

[…]

Ladda ned vitboken

Länk