Amnesty International har sammanställt en rapport om krigsbrott begågna av den israeliska militären (IDF) på den Palestinska Västbanken: TRIGGER HAPPY: Israel’s use of force in the West Bank och kräver ett vapenembargo av Israel till dess övervåldet och mördandet stoppas.