En film av Solveig Silverin, miljöingenjör, elöverkänslig sedan 22 år..

 

 

Jag hänvisar i filmen till studier som professor Kjell Hansson- Mild gjorde i mitten på 1990-talet där man kunnat se att elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem än friska. Denna forskning är en ledtråd till den neurologiska skada som elöverkänsliga uppenbarligen fått av strålningen. (Kjell Hansson-Mild har sedan blivit en företrädare för mobilindustrin och gör mätningar av WiFi i skolmiljön med så låg känslighet att mätvärdena blir nästa noll).

Personer som bildskärmsskadade runt 1990-talet fick oftast en känslighet på all typ av elektriska fält och detta beror med stor sannolikhet på att strålningen från bildskärmarna innehöll alla frekvenser. Mikrovågsspektrat kan ha en avgörande betydelse för skadan.

Man vet sedan 1978 att mikrovågor har en antenneffekt på nervsystemet och blodkärlen, därför borde dessa studier ha fördjupats just när det gäller den skada elöverkänsliga fått på nervsystemet. Att denna forskning lades åt sidan beror säkerligen på att utbyggnaden för mobilsystemen inte fick stoppas. Man visste om sedan tidigare kunskaper inom försvarets radaranläggningar hur farliga mikrovågor är. Hade man inte känt till riskerna med mikrovågor hade man troligen fördjupat de kunskaper man fick i dessa studier som visar att elöverkänsliga har fått en strålskada som orsakat ett mer känsligt nervsystem.

Man valde istället att tysta ner strålskadan elöverkänslighet genom att förneka att folk blir sjuka av den nya teknikens elektromagnetiska strålning. Istället har man fortsatt med provokationsstudier, vars metodik inte kan påstås vara vetenskaplig då felkällorna stör resultatet. Man har till och med gått så långt, i dessa provokationsstudier, att man påstår att högintensivanvändare av mobilen, som blir varma i örat av mobilen, är elöverkänslighet.

Granskning av provokationsstudie hur dessa studier genomgående är fulla av felkällor: http://www.vagbrytarenstockholm.se/forskning/blindtester/rubin2006.htm

Redan i juli1996 skrev jag denna artikel till läkartidningen: http://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2011/12/25/tillrattarlagd-forskning-pa-eloverkanslighetelektrosensitiv-har-pagatt-hela-tiden-anda-fran-begynnelsen-da-bildskarmsskadan-blev-en-ny-sjukdom/

Arbetslivsinstitutet skriver om Kjell Hansson-Milds studier på sidan 18 -19 http://nile.lub.lu.se/arbarch/ovrigt/2005/info2005_04.pdf

Om den korrupta forskningen: http://www.ucsusa.org/scientific_integrity/abuses_of_science/how-corporations-corrupt-science.html