Det har visat sig att även riksdagsledamöter oroar sig för vad som sker på himlen.

Till skillnad från oss andra har riksdagens ledamöter något som heter riksdagens utredningstjänst (RUT) till sitt förfogande: ett stall med tjänstemän som viger dagarna åt att försöka hjälpa folkvalda med funderingar och frågor.

Läsare bekant med Harry Potters små medhjälpare svartalverna förstår hur det fungerar.

Via RUT synes riksdagsmän garanterade svar på sina frågor och funderingar.

Det här gör deras sits lite trevligare än för t ex de hundratals medborgare som bl a via sajten Rädda Sverige ställt frågor om geoengineering och chemtrails och som till slut anmält myndigheterna till JK på grund av uteblivna svaren (runt 4 000).

Frågan är väl bara vad för typ av svar som kan tänkas hamras till i kryptorna under Helgeandsholmen..

Geoengineering och chemtrails

Hösten 2012 bad en folkvald i sveriges riksdag att RUT skulle ta reda på svaren till de här två frågorna:

  1. Finns kunskap kring resultatet av så kallad geoengineering – det vill säga mänsklig styrning av väder och klimat genom olika tekniska insatser?
  2. Finns det någon offentlig kunskap och/eller uppfattning om så kallade chemtrails och deras eventuella effekter? Chemtrails anses innehålla aluminium, strontium, barium, fluor och andra kemikalier/gifter?

Det svar som anlände från RUT den 17 september 2012 verkar inte ha imponerat.

Ett halv år senare, våren 2013, ställde nämligen samma folkvalde om samma två frågor igen till RUT – nu med en tredje fråga tillagd ( i rött):

  1. Finns kunskap kring resultatet av så kallad geoengineering – det vill säga mänsklig styrning av väder och klimat genom olika tekniska insatser?
  2. Finns det någon offentlig kunskap och/eller uppfattning om så kallade chemtrails och deras eventuella effekter? Chemtrails anses innehålla aluminium, strontium, barium, fluor och andra kemikalier/gifter?
  3. Är det möjligt att ett stort antal okända transportflygplan regelbundet trafikerar svenskt luftrum utan att luftfartsverket har kännedom om det? Hur omfattande är i så fall den flygtrafik som luftfartsverket inte har kännedom om? Och hur ser regelverket ut för transpondrar?

Tack vare att riksdagsmannen i fråga valt att offentliggöra svaren på sina två frågor kan riksdagens tidigare hemligstämplade två RUT-rapporter om geoengineering och chemtrails nu läsas och bedömmas av allmänheten.

Finn fem fel

En genomläsning av RUT-rapporterna bekräftar farhågan att något inte står rätt till i kryptorna under Helgeandsholmen – där en svartalv som lystrar till namnet Bo lyckats med akrobatnumret att på sammanlagt 9 sidor inte svara på en enda av de ställda frågorna.

De båda tidigare hemligstämplade RUT-rapporterna kan laddas ned här:

Vi överlåter åt läsarna att ladda ned rapporterna och dela med sig av sin egen analys i kommentarsfältet nedan..