Resultat läsarenkät – Sveriges Framtida Säkerhetspolitik

Läsarenkäten är nu över – här är resultatet..

  • Sverige ut ur EU
  • Också svenskar vill ha en försvarsallians med Finland. Fungerar inte det så är det neutralitet och värnpliktsförsvar som gäller

Bakgrund till läsarenkät

Alla länder har en armé. Sin egen eller någon annans.

— Mao Tse-Tung

En bra indikator på att något inte står rätt till med ett lands säkerhetspolitik är att studera hur landets grannar upplever situationen.

Om landets militära förmåga är överdimensionerad för att beskydda landet, så känner landets grannar ett slag av oro.

Om landets förmåga är underdimensionerad, d v s för liten för att kunna försvara landet, så upplever grannarna ett annat slag av oro.

Finland, ett nordiskt land vars befolkning faktiskt kan slåss, har drabbats av den andra typen av oro: Sverige har blivit för svagt.

SVD 2013-11-29: Finsk kritik mot svenska försvaret

Sverige har slutat att bidra till säkerheten i Östersjöområdet och ses alltmer som ett militärt vakuum. Orsaken är att Sveriges försvar nu är så svagt att det verkar destabiliserande, enligt en finländsk expert.

Men finnländarna är inte ensamma.

Bland de oroliga grannarna finns också ett land vars försvar enligt uppgift har världens mest vältränade soldater – Storbritannien.

SVD 2013-06-30: Brittisk oro över svenskt försvar

Sveriges säkerhetspolitik är inte trovärdig och försvaret riskerar att skära ihop totalt. Krisen är så allvarlig att om den inte blir löst kan den underminera Storbritanniens intressen i Norden, varnar ett ansett brittiskt institut.

Vad göra?

En i Finland nyligen genomförd galluppundersökning visar att en majoritet av finländarna faktiskt skulle vilja ingå en försvarsallians med Sverige.

EXPRESSEN 2014-03-24: Majoritet för en militär allians med Sverige

Över hälften av dem som besvarat en finländsk enkät förespråkar en försvarsallians mellan Sverige och Finland. Försvarsalliansen skulle innebära att ländernas arméer vid behov ska bistå varandra.

Även om det för den här författaren är obegripligt varför Finland plötsligt skulle vilja lita på Sverige så presenterar vi i alla fall nedan vår egen enkät för att testa temperaturen i det svenska vattnet.

I ett sådant arrangemang skulle ju Sverige och det svenska försvaret bli den stora vinnaren.

En hög tröskel kan vara att samtidigt som Finland är ett land med en nykter självbild och en historiskt bekräftad önskan om goda relationer med alla sina grannar, så lider det politiska etablissemanget i Stockholm fortfarande av stormaktshybris, ofta uttryckt som ryssofobi, och har en utrikesminister som enligt uppgift sedan sjuttiotalet arbetar för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

Hur Ryssland ser på Carl Bildts och Fredrik Reinfeldts Sverige framgår av det här två inslagen i rysk TV: