Obekräftade uppgifter gör gällande att Rysslands president Putin under gårdagens samtal med Tysklands Förbundskansler Angela Merkel presenterade fyra krav för en lösning på situationen i Ukraina och som skulle framföras till USA:s President Barack Obama.

Förslaget baseras på antagandet att Ukraina förblir Ukrainskt och att Ryssland inte har någon åsikt om vem som styr landet.

  1. Oavsett vilken regering som till slut tar över i Ukraina förbinder sig denna att inte ha eller skaffa kopplingar till NATO
  2. Varken NATO, USA eller EU placerar ut radar-enheter av typen X-Band eller BX-1 på ukrainskt territorium – gäller både i luften, på marken och till sjöss
  3. Det finns restriktioner på vilka typer av vapensystem den ukrainska militären kan inneha
  4. Upprättandet av lokala militärförband i Ukraina syftande till att beskydda rysktalande ukrainare liksom Ukrainas etniskt ryska områden

Merkels respons?

– Putin har tappat greppet om verkligheten.

Källor: