Återpublicerad från: http://www.larouche.se/artikel/monitor-fysisk-ekonomi-februari-2014

Den ryske pensionerade generalen Leonid Ivashov har skarpt varnat för vad som egentligen händer i den strategiska östvästliga konflikten om Ukraina. Han var tidigare chef för utrikesfrågor på ryska försvarsdepartementet och är ordförande för Akademin för geopolitiska studier. Ivashov är en ledande medlem i den s.k. Izborskklubben och var med och skrev deras uttalande om att “Rädda Ukraina!”.

I en intervju den 10 februari på km.ru sa Ivashov följande om EU:s företrädare och USA:s utrikesminister John Kerry:

– Uppenbarligen har de ägnat sig åt att djupt och grundligt studera Göbbels doktriner, och fortsätter med det. De framställer allt bakvänt i förhållande till verkligheten. Det är ju en av de formler som nazipropagandan använde mest framgångsrikt: … De anklagar dem som försvarar sig för aggression. Vad vi ser i Ukraina och Syrien är ett västligt projekt, en form av krigföring. I båda områdena ser man ett tydligt antiryskt upplägg. Det är välkänt att krig idag börjar med psykologisk och informationskrigföring…”

– Jag förmodar UD förstår vi är i krig och att krig har sina lagar. … Efter informationskrigföringen förbereder de insatser till lands och till sjöss. Kerry och Obama uppmuntrar i Kiev sådant som de hårt slår ner i sitt land. De europeiska ledarna bryter upp otillåtna demonstrationer med vattensprutor och kastar demonstranter i fängelse, medan i de i fallet Ukraina gör det exakt motsatta och dessutom hotar de Ryssland. Logiskt sett är detta en del av informationskrigföringen.”

– Håll i åtanke att i skuggan av nyhetsuppståndelsen [om både olympiaden och Ukraina], så kommer amerikanska krigsfartyg in i Svarta havet, dvs nära Ukraina. De har skickat marinsoldater och de har också börjar skicka fler stridsvagnar till Europa… Efter informationskrigföringen förbereder de insatser till lands och till sjöss. Möjligen också med flyg.

– Scenariot kan vara det följande: Driv Ukraina till sammanbrottets rand; skyll allt på Janukovytj och ryssarna; för att därefter säga att Nato helt enkelt inte bara kan vara en åskådare. Skicka sedan in trupper för att återställa ordningen. Sedan skapas en övergångsregering, som det gjordes i Irak och Kosovo och Nato tar sedan kontroll över allting. Historien visar att vi har levt igenom liknande situationer. Men innan dess kommer de att rättfärdiga aggressionen med informationskrigföring…

– De har inte ens lärt [oppositionsledarna] Klytjko, Jatsenjuk och Tyanybok att sköta en regering ordentligt. Huvudsaken för dem är att ta makten och förstöra den ukrainska staten.