Någon som minns Sandy Hook massakern den 14:e december 2012?

Den 19:e februari 2014 återpublicerade vi en artikel där en skolinspektör som var f d polis hotats av myndigheterna efter att ha funnit att “massakern” inte verkade ha ägt rum, utan var en övning som av myndigheter och media presenterats som verklighet.

I dag inkom ett tips, ett rykande färskt utdrag ur folkbokföringsregistret (Social Security Death Master File) för området där skolan ligger, som trots att den är offentlig handling i USA var problematisk att få ut.

Om massakern hade ägt rum hade man i denna kunnat finna namn på två dussin barn födda 2005-2006 och vars liv tog slut den 14: december 2012.

Har många namn finns det i utdraget?

Svar: 0.

Läsare som undrar varför krafter inom den amerikanska federala administrationen skulle vilja iscensätta fingerade skolmassakrar rekommenderas den amerikanske dokumentärfilmaren Alex Jones allt mer profetiska epos Endgame.

Vad som skedde omedelbart i kölvattnet på Sandy Hook var en massiv kampanj för att riva den amerikanska konstitutionens andra tillägg (rätten för alla medborgare att bära vapen) och därefter avväpna alla amerikanare.

Veta mer