Kanske inte helt förvånande så resulterade vår artikel Judar, Judar, överallt Judar – och alltid är de sex miljoner i läsarreaktioner – närmare bestämt två stycken.

Den första visade sig vara från någon som verkar arbeta för Israels turistministerium, eftersom författaren bjöds in för att med egna ögon uppleva “ett underbart land”.

Det andra brevet var lite hårdkoktare och påstod (med ett frågetecken) att författaren var “Förintelseförnekare” som inte klarar av att ta in verkligheten och därför skuldbelägger offer.

Svaret som gavs (för tydlighetens skull något redigerad)..

Hej Anne-Marie Grave

Det sätt du formulerar dig på leder mig till att tro att du, som de flesta andra, laborerar med koncept och axiom andra formulerat och tillhandahåller åt dig och som du sedan själv måste välja från.

Det hela liknar de allt oftare förekommande flervalstesten där rätt svar antingen är A, B, C eller D – men där det saknas utrymme och svarsfält för att presentera sina egna slutsatser, analyser och tankar.

Den ökande intoleransen i samhället har som resultat att människor som omedelbart inte svarar “rätt” – d v s plockar ett av de erbjudna acceptabla alternativen – utsätts för missaktning av de som skapat testerna.

De som reducerat samhällssamtalet och den fria åsiktsbildningen till ett flervalstest har samma makt som forskare som konstruerar labyrinter för labbråttor.

Mössen i labyrinten saknar frihet – även om de emellanåt presenteras med “val”.

Möss som inte vill acceptera begränsningarna och försöker lämna labyrinten drabbas av elektriska stötar – eller värre.

Som du säkert förstår är vad som beskrivits inte bara en labbråttas existens – utan människans villkor i hela den västerländska s k civilisationen.

För att bli stämplad som antisemit i Sverige (och i resten av västerlandet) räcker det med att som forskare, historiker eller intresserad allmänhet närma sig “situationen för Europas judar under andra världskriget” som man med någon slags vetenskaplig eller i vart fall logisk metod närmar sig andra historiska företeelser.

Analyser och tester av vittnesmål, skrifter och dokument – liksom arkeologiska undersökningar – är normen för forskare rörande alla andra historiska fenomen utom just “situationen för Europas judar under andra världskriget”.

Varför?

Det enda som tolereras av de sociala ingenjörer som designat den svenska och västerländska samhällslabyrinten är ett flervaltest med bara ett enda alternativ..

Fråga: Redogör för situationen för Europas judar under andra världskriget?

  1. Förintelsen: 6 miljoner Judar gasades under andra världskriget ihjäl på Adolf Hitlers direkta order.

Det finns länder i Europa där det räcker med att ha åsikter om eller ens ställa frågor runt “Förintelsen” för att drabbas av långa fängelsetraff.

För att bli stämplad som förtappad och ond räcker det med att inte sätta kryss i A fort nog.

Vad är detta för något?

Yttrandefrihet?

Tankefrihet?

Om Förintelsen verkligen ägde rum borde analyser och tester av vittnesmål, skrifter och dokument – liksom tekniska brottsplatsundersökningar – bekräfta denna.

Eller?

Det kommer nog alltid finnas människor vars önskan om att få veta hur det egentligen är, som kommer att vara starkare än det ev obehaget av att ignorera den svenska intoleransens överstepräster på bl a SKMA, EXPO, Sverigedemokraterna, forum för levande historia – liksom Sveriges politikeretablissemang och, naturligtvis, Sveriges helt zionist-dominerade media, d v s familjen Bonnier och, via Schibstedt, Goldmann-Sachs.

Här är en länk..

Om du föredrar mer tekniskt orienterade brottsplatsanalyser kan du börja med att googla “The Leuchter Report”..

Hoppas detta är till någon hjälp för dig att börja ta in den verkliga verkligheten..

Här har du ett sajt där du själv kan testa hur mycket du egentligen vet om “Förintelsen..

Vad vet du om Förintelsen?
Testa dina kunskaper: Tio frågor det tar några minuter att besvara

Avslutar med att citera den franske filosofen Voltaire..

“Om du vill veta vem som bestämmer över dig, fråga dig själv
vem du inte får kritisera.”

Mvh