Tre avhoppade frimurare och en pastor vittnar om djävulsdyrkarna i vårt samhälles hjärta: Man må vara kristen för att bli frimurare – men frimureriets religion är inte kristendomen…

Frimureriet i svensk media