Läsare som minns Alessio Rastani, börshajen om i nyhetsutsändning från BBC förklarade att “regeringar styr inte världen – Goldmann Sachs styr världen”, är nu tillbaka och förklarar varför Bitcoin kommer att sluta med ett magplask som kommer att svida rejält för de som satsat fel..