Om bina försvinner från jorden så har människan bara fyra år kvar att leva..

— Einstein

 

Kära vänner och bekanta,

Den 22 januari 2014 lanseras BiBANKEN i Sverige. BiBANKEN är en ideell förening med syfte att samla in pengar från allmänheten, företag och andra bidragsgivare, och sedan i nästa led skänka startpaket med biodlarutrustning till människor som vill starta en biodling och som tidigare saknat möjlighet till detta. Det är jag, Anna Svensson tillsammans med Kenneth Elfström, som dragit igång denna BI-stånds-satsning.

Världens bin dör, såväl tambin som våra vilda bin, och det påverkar oss människor i högre grad än de flesta av oss är medvetna om. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som förökas genom pollinering av bin, och cirka tre fjärdedelar av vår odlade mat pollineras av bin.

BLI EN WANNABEE!

Man kan bli en Wannabee och stötta BiBANKEN och våra bin på följande sätt:

  1. Skänka ett bi-drag till BiBANKEN (bg 507-7193). För pengarna köps startpaket med biodlarutrustning till blivande biodlare som ansökt om stöd från BiBANKEN. I startpaketet ingåringår bikupa, skyddskläder, nödvändiga redskap, litteratur, en nybörjarkurs samt ett års medlemskap i Sveriges Biodlares Riksförbund.
  2. Starta en biodling. Om du inte har råd med kupa och utrustning kan du ansöka om ett startpaket från BiBANKEN. Läs mer på www.bibanken.se.
  3. Sprid vidare informationen om BiBANKEN i ditt nätverk. Det kan vara det här mailet, en länk tilll hemsidan, en länk till vår film BEE LOVE (se nedan) och det kan vara genom att gå in på vår Facebook-sida (se nedan), GILLA sidan och sedan bjuda in vännerna i ditt nätverk att gilla sidan.
  4. Köp ekologisk mat! En stor del av bidöden beror på lant- och skogsbrukens giftbesprutning. Dessutom får du och dina nära och kära äta giftfri mat.
  5. Låt bli att klippa en del av din gräsmatta, odla kryddor på balkongen och ängsblommor på tomten och plantera en sälg. De blommande ängsarealerna har minskat och det är allt svårare för bina och andra pollinerare att finna mat (nektar och pollen). Sälgen är den växt som blommar först på våren, och bina är beroende av sälgen när de vaknar ur sina vinterdvala för att få mat.

BiBANKEN drivs av mig och Kenneth, två privatpersoner. Vårt engagemang väcktes under våren 2013 då vi läste den ena rapporten efter den andra om tillståndet för världens och Sveriges bin. BiBANKEN är vårt sätt att bidra.

TACK alla ni som vill stötta BiBANKEN!

Vi har inga medel till att marknadsföra BiBANKEN i någon större skala, utan får förlita oss på våra nätverk och våra vänners nätverk.Vi hoppas att vi är många som vill kunna äta frukt, bär, grönsaker och kryddor i framtiden.

Läs mer på..

 

 

Kontakt:

Anna Svensson: 0708-775 729
Kenneth Elfström: 0708-21 93 27
Mail: info@bibanken.se