Att konungarikets hufvudstad verkligen förtjänar det norrländska epitetet fjollträsk är nu statistiskt säkerställt.

Av Sveriges alla län står nämligen Stockholm ensamt för 40% av alla registrerade partnerskap/samkönade giftermål under 2012.

Stockholm gör så trots att människorna som bor där bara utgör 20% av landets befolkning.

Närmaste utmanare i “regnbågsligan”, Uppsala, har bara hälften så hög fjollträskfaktor som huvudstaden.

Även andra länder tillåter samkönade äktenskap och registrerade partnerskap.

Ett är republiken Kalifornien i Nordamerika – där man bl a återfinner de sociala experiment-metropolerna San Fransisco och Los Angeles (inklusive Hollywood).

2008, det år Kalifornien tillät homosexuella att gifta sig, tog 18 000 människor tillfället i akt.[1]

Och nu blir det helt Babbsan-hysteriskt.

Verkligheten är att 18 000 människor om en befolkning på 38 miljoner (Kalifornien), utgör bara hälften så stor andel som de drygt 8 000 homosexuella i Sverige (med en befolkning om 9,5 miljoner) som 2012 ingick äktenskap/registrerade partnerskap.[2]

Med andra ord..

Sverige är för världen vad Stockholm är för Sverige – Fjollträsk

Är det här ett problem?

Kanske inte i dag.

Men då bara om man bortser från Carl Bildt försök att via HBTQ-frågan starta krig mot Ryssland.

Men snabbspola framåt ett antal generationer till den framtid där samkönade makar är en utbredd och accepterad norm som undergrävt kärnfamiljen och styrkan och balansen i polariteten manligt-kvinnligt.

En framtid där orden “han” och “hon” ersatts av “hen” – ungefär som “neger” i dag är politiskt inkorrekt men för bara fyrtio år sedan var okej att använda.

En framtid där människor dagligen går på ett flertal kemikalier för att överhuvudtaget klara av tillvaron (vänta nu, så är det ju redan i dag!).

En kontantlös värld där normen är att bära plastkort och nycklar under huden i form av microchip. En värld där alltfler kroppsdelar ersätts av allt mer sofistikerade proteser. En värld där människors nervsystem (hjärnan) är direkt uppkopplad till Internet via framtidens smartphones och ipaddor.

I det här perspektivet är dagens HBTQ-cirkus helt enkelt implementeringen av en nyckelkomponent i den nya världsordningens transhumanistiska agenda – där transhumanism bara är ett annat ord för att reducera mänskligheten till en slavras av tanke-kontrollerade av-genusfierade biologiska robotar.

Se där! En Ny Skön Värld, signerad av en-procentarna anförda av Rothschild, Rockefeller, Wallenberg och Bonnier.


1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/26/how-many-same-sex-marriages-in-the-u-s-at-least-71165-probably-more/, 2014-02-05
2. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-kvinnor-an-man-ingar-samkonade-aktenskap/, 2014-02-05