2013 anmälde juristen och folkpartisten Mats El Kott landstinget i Jämtland för att de vägrade låta patienter betala avgifter kontant. Kott vann i förvaltningsrätten och landstinget överklagade till kammarrätten.

Men även kammarrätten gav landstinget bakläxa: myndigheter är och förblir tvungna att acceptera kontanter som betalning.

Domen är viktig och kan användas av andra medborgare när de nu anmäler landsting, lokaltrafik och banker över hela landet – liksom en viss Björn Ulvaeus vid ABBA-museet i Stockholm – om de nu fortfarande vågar vägra kontanter.

Ladda ned domen här eller läs den nedan.