Det har ett tag varit uppenbart att vad som utspelade sig den 11 september 2001 har dolts inte bara av en stor lögn – utan åtminstone tre.

DEN FÖRSTA LÖGNEN är den amerikanska regeringens officiella version: en “historia” som pekade ut en “terroristorganisation” med namnet al-Qaida under nominell ledning av en viss Usama Bin-Laden, vilka i själva verket skapades av den amerikanska spionorganisationen CIA på 1980-talet som ett vapen mot det dåvarande Sovjetunionen under kriget med Afghanistan.

DEN ANDRA LÖGNEN som nyligen lyfts fram, eller “återupptäckts”, är att Saudiarabien skulle ha legat bakom 9/11.

Artiklarna nedan är två exempel på vad som just nu översvämmar medielandskapet i USA och som öppnar dörrarna för framtida fientliga åtgärder mot Saudiarabien.

Grunden för den här andra lögnen lades redan på planeringstadiet av 9/11 då de egentliga förövarna stal identiteten hos ett antal saudier som man (felaktigen) påstod var ombord på de förment kapade flygplanen som användes vid 9/11.

Videon nedan berättar mer:

Tidigt ut på plan med att plantera några pusselbitar rörande DEN ANDRA LÖGNEN var den f d CIA-tjänstemannen Robert Baer som i boken “Sleeping with the Devil: How Washington sold our soul för Saudi crude” (2003) och innan dess i sina memoarer See no Evil (2002) försökte övertyga läsare om att USA är en förvirrad och ung sårbar kvinna som p g a oljeberoende hamnat i samma säng som en stor och brutal råbuse vid namn Saudiarabien.

Vad Baer naturligtvis mörkar är att USA inte var den svagare partnern och att skälet till att Saudiarabien ser ut som det gör i dag är att det brittiska imperiet runt första världskriget utsåg huset al-Saud (enligt uppgift arabiska judar) till att efter det Ottomanska rikets sammanbrott ta över halvön.

Baers böcker har dock förtjänsten att de bekräftar element av den verklighet man i dag ser rörande det amerikanska imperiets statsterrorism mot bl a Libyen och Syrien och nu senaste Ryssland, som Washington via bl a Saudiarabien ägnar sig åt.

Den tredje lögnen

I samband med 9/11 skapade den dolda makten en kontrollerad opposition för syftet att attrahera människor som genomskådat DEN FÖRSTA LÖGNEN och lura ut dem i en intellektuell öken samtidigt som man kastrerar deras gryende aktivism och bantar ned den till blott ett krav på en offentlig utredning som aldrig kommer att bli av och som ändå inte skulle leda till något.

Vad man gjorde var att lansera en uppenbarligen felaktig hypotes om att World Trade Center skulle ha förstörts genom kontrollerade sprängningar – på vilket antagande man snabbt hängde det infantila kravet att samma regering som tidigare vid åtminstone tre tillfällen misslyckats med att utreda 9/11: 9/11-kommissionen, NIST och den uteblivna kriminalundersökningen – nu måste ges en fjärde chans att få ordning på ljugandet.

Kommer den dolda makten nu försöka förmå människor som genomskådat DEN FÖRSTA LÖGNEN om 9/11 att svälja DEN ANDRA LÖGNEN (Saudiarabien) och samtidigt baka in den TREDJE LÖGNEN om “kontrollerad sprängning” och genom detta försöka förmå en allt mer skeptisk och krigstrött allmänhet att stödja (eller i vart fall acceptera) “nödvändigheten” av mer krig i mellanöstern?

Kanske inte.

Google trend indikerar att också DEN TREDJE LÖGNEN (AE911Truths “kontrollerade sprängningar”) har kapsejsat.

Måhända kommer läsaren därför aldrig behöva höra maktens inflytelseagenter leda körer som mässar slogans som “9/11 was a Saudi-job .. 9/11 was a Saudi-job”.

Desperation synes onekligen ha gripit tag i krafterna bakom AE911Truth.

För ett tag sedan gick det så långt att någon rekryterade en ung kvinna att skriva AE911Truth på en målning i Louvren i Paris – i hopp om att åter locka till sig lite rampljus.

Verkligheten

Läsare som ännu inte uppdaterat sina kunskaper om 9/11 rekommenderas den här mikrodokumentären som sammafattar situationen på 13 minuter:

Efter det rekommenderas Dr Judy Woods bok “Where did the towers go?” liksom Dr Webster Griffin Tarpleys “9/11 Synthetic Terror”, som redogör för hur 9/11 iscensattes ur ett organisatoriskt perspektiv.

I väntan på leverans finns dessa två föreläsningar tillgängliga:

Artiklar