I sin årliga undersökning “End of Year Survey” presenterar Worldwide Independent Network of Market Research och Gallup International (WINGIA) slutsatsen att de land som av mänskligheten upplevs som det största hotet mot freden i världen är USA.

Att även svenskar fruktar USA mest i hela världen framgår av diagrammet nedan – måhända den naturliga effekten av alla de krig USA startat sedan 9/11.

 

 

Något mer oförklarliga är de höga rankningarna för Ryssland, Syrien, Nordkorea och Iran – en bild som synes återspegla Wall Street och Bonnier kontrollerade massmedias rutinmässigt lögnaktiga rapportering om dessa länder.

Undersökningen indikerar en generationsklyfta vad gäller hotbilden:

  • För nästan hälften av alla unga vuxna mellan 18-24 (den mittersta stolpen) är USA det stora hotet mot världsfreden
  • 18-24 åringarna tror inte heller på Syrien eller Iran skulle utgöra något större hot
  • Även 25-34 åringarna synes uppleva omvärlden på samma sett – med den skillnaden att man upplever Israel som ett större hot än t ex Iran, vilket går stick i stäv med den propaganda bl a TV4 ägnar sig åt

 

Hotbilden i Norden

Diagrammet nedan visar vem nordbon fruktade mest i slutet på 2013.

 

 

Måhända inte helt oväntat vann åter USA som det största hotet mot världsfreden.

Vad som kanske förvånar mest är att den rysskräck Carl Bildt som CIA-agent under decennier odlat inte alls delas av Sveriges grannar.

Om nu bara 8% av finnländarna – som faktiskt slogs för sin existens mot Stalin för inte så många decennier sedan – i dag oroar sig för Ryssland varför i all sin dar skall då svenskarna som ligger bättre till geografiskt och inte varit i handgemäng med den ryska björnen på flera hundra år behöva vara dubbelt så rädd?

 

Här är några möjliga orsaker:

  • Bakfylla från Kalla Kriget
  • Medveten propaganda från Sveriges Wall Street och Bonnier kontrollerade media
  • Insikt bland många svenskar om de onödiga provokationer Carl Bildt som agent åt USA ägnar sig när han i brott mot bl a folkrätten spionerar på och lägger sig i andra länders inre angelägeneheter. Se klippet nedan.