Mannen som talar på videon vittnar under ed om hur han av parlamentets talman fick uppdraget att programmera ett dolt virus som möjligjorde omfattande valfusk strax efter att Florida gått över till e-röstning.