I tidernas begynnelse, innan blueshift.nu och dess föregångare fanns.

Ja, till och med innan Aftonbladet publicerade debattartikeln Sverige – en kugge i ett “amerikanskt imperium”.

Redan innan dess, kontaktades säkerhetspolisen, MUST och FOI med den enkla frågan..

Utredde ni någonsin händelserna i USA den 11:e september 2001 – eller svalde ni Bush-regimens officiella version rakt av?

Responsen imponerade inte utan bekräftade att den svenska s k “staten” var och förblir en del av det amerikanska imperiet.

I fallet med säkerhetspolisen låtsades man att man inte ens förstod frågan – eller så begrep man det faktiskt inte.

Med andra ord, den svenska nattväktarstatens väktare gjorde vad de gjort allt sedan andra världskrigets slut, darrade av skräck inför Onkel Sams skugga.

Välkommen till 9/11 – världshistoriens största masspsykologiska operation någonsin

Andra världskriget på fem.

I kölvattnet på 9/11 har följt över ett decennium av krig, övervakning och förlorade mänskliga fri- och rättigheter – en process som ännu inte sett sitt slut.

Hur är detta möjligt?

Enligt uppgift omkom knappt tre tusen människor den 11:e september 2001.

Det är mindre än 20% som mördas varje år i USA eller 10% av de som dödas i trafiken.

På andra sidan ekvationen finns hundratusentals (om inte miljontals) med döda och miljoner med flyktingar i och från länder som Irak, Afghanistan, Pakistan, Libyen, Syrien och på Afrikas horn.

9/11 var en masspsykologisk operation syftande till att paralysera mänsklighetens tankeförmåga och få den att acceptera marschen rakt in i global diktatur där total övervakning, förlorade mänskliga rättigheter och eviga krig är normaltillståndet.

Innan den kollektiva chocken från 9/11 avklingat och normal tankeverksamhet återinställt sig så injicerades mänsklighetens kollektiva medvetande via massmedia med mantror som “terror”, “terrorism”, kriget mot “terrorismen” liksom “kontrollerad sprängning”.

I dag används hotet från “terrorismen” till allt möjligt och omöjligt: från förbud att medföra egna drycker på flygplan till förbud att sätta in kontanter på det egna kontot, i alla fall inte utan att kontoinnehavaren förnedrats genom att på heder och samvete lova att pengarna inte kommer ifrån terrorism eller annan grov kriminalitet.

Och snart är kontanterna borta.

Samhällsklimatet arkitekterna bakom 9/11 krystat fram har gjort människolivet mindre värt.

Några sätt detta skett på är genom FRA-lagen, det landsomfattande trafikspionagesystemet Argus, ökat statligt hemlighetsmakeri och olagligt samarbete med främmande makter resulterande i svenska “självmål” för syftet att rädda regeringen.

Sedan finns ju fenomenet med hur den svenska polisen anammat militär taktik, med resultatet att människor i dag i Sverige till synes lagligen och utan konsekvenser skjuts ihjäl till höger och vänster helt i onödan.

Allt detta och mycket annat har skett på basen av gigantisk lögn om vad som egentligen hände den 11:e september 2001.

Här är ett exempel: tidningen fokus har gjort en sammanställning över de lagförändringar 9/11 ledde till i Sverige mellan 2001 och 2007/2008.

Ny lagstiftning

Sedan 2001 har följande lagar med anknytning till terrorbekämpning införts i Sverige:

 • Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (2002:444).
 • Ändring i lagen om hemlig kameraövervakning (2003:1148).
 • Lag om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar (2003:1174).
 • Lag om straff för terroristbrott (2003:148).
 • Lag om överlämnande från Sverige enligt Europeisk arresteringsorder (2003:1156).
 • Lag om internationellt polisärt samarbete (2003:343).
 • Lag om sjöfartsskydd (2004:487).
 • Förordning om att tullen ska informera polisen om skjutvapen som förs över svensk gräns (2006:527).
 • Lag om passagerarregister (2006:444).
 • Lag om kvalificerade skyddsidentiteter (2006:939).
 • Lag om ändring i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (2006:132).
 • Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (2006:128).
 • Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (2006:343).
 • Lag om hemlig rumsavlyssning (2007:978).
 • Lag om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott (2007:979).
 • Lag om märkning av plastiska ämnen (2007:64).
 • Lag om ändring i tullagen om tullkontroll av kontanta medel (2007:271).
 • Flera ändringar i säkerhetsskyddslagen (2007:984, 2008:6869).
 • Flera ändringar i Migrationsverkets förordning (2004:294, 2007:996, 2007:681, 2008:440).

Tre grader av vakenhet – tre dofter av rädsla

Arkitekterna bakom 9/11 synes ha haft åtminstone tre målgrupper för sin plan att förvandla jorden till en banksterelitens och de multinationella företagens globala diktatur.

 1. Människor som abdikerat den egna tankeverksamheten: den här gruppen tror på den amerikanska regeringen när denna påstår att attackerna utfördes av en leversjuk saudier och 19 av hans kompisar. Den här gruppens tankeverksamhet är så blockerad att när de t ex nås av informationen att den amerikanska federala polisen, FBI, aldrig efterlyste Osama Bin Laden för 9/11-attacken så passerar denna omärkt förbi.
 2. Människor som börjat inse att den officiella 9/11-versionen inte håller: den här gruppen är rädd kanske inte så mycket för de terrorgrupper västerländska underrättelsetjänster som MI5, CIA och MOSSAD skapar och utrustar och skickar ut för att skapa problem (vars “lösningar” alltod är mer av receptet polisstat), utan av det enkla faktumet att man inser att krafter som planerar och iscensätter dödsritualer som 9/11, Bali 2002, Madrid M-11, London 7/7, Mumbai 2008, Norge 22/7, Flight 253 och Stockholm 12-11 faktiskt är sådana psykopater att det är kapabla att iscensätta folkmord där 90-95% av mänskligheten förgås och starta världskrig. Den här målgruppen har den dolda makten försett med ett par säkerhetsventiler för att kunna hanteras. En av ventilerna är grupper av låtsas-kritiker som t ex Architects & Engineers for 9/11 Truth, vars uppdrag är att fånga upp missnöjet och uppvaknandet och kanalisera det i det för makten ofarliga kravet på en “ny” 9/11-utredning – efter vilket aktivismen upphör och den dolda makten åter upplever sig fri att fortsätta med sin diaboliska plan. Den här målgruppen serveras också en lögn som upphöjts till evangelium – myten att World Trade Center förstördes medelst s k “kontrollerad sprängning” av skyskraporna. Hur detta rent praktiskt skulle ha gått till är ett minfält man nogsamt undviker.
 3. Den tredje målgruppen är människor som tagit sig tid att försöka förstå vad som faktiskt utspelade sig vid 9/11: när de börjat titta på det så inser de snabbt att ett hitills okänt avancerat vapensystem förvandlade WTC till damm där det stod (skyskraporna slog aldrig i marken). I denna målgrupp återfinns bl a olika länders ledningar, vars underrättelsetjänster naturligtvis snabbt insåg att något inte stämde med vad som sades i massmedia. Det här var meddelandet som utgick från New York till alla världens regeringar den 11:e september:

  “Titta nu på vad vi gör med WTC: med oerhörd precision och under stor tystnad så förvandlar vi hela detta komplex till damm på några minuter. Vi kan göra detsamma med era länder, era huvudstäder, era regeringar. Era kärnvapen är värdelösa mot de vapensystem vi har”

  Kanske är detta förklaringen till att resten av världens länder tyst accepterade den gigantiska 9/11-lögnen – de förstod vad som skulle kunna ske om de motsatte sig viljan hos bankstermaffian i ondskans axelmakt: London-Washington-Tel Aviv.

Sanning om vad som förstörde WTC den 11:e september 2001 kan dock vara en av den dolda maktens känsligaste punkter. Skälet är att om de fysikaliska principer som var inblandade blir förstådda av en bredare allmänhet kommer mänskligheten snabbt överge s k fossila bränslen för sina energibehov, kanske framförallt vad gäller transport.

Videon nedan sammanfattar situationen på tretton minuter..

Veta mer

Läsare som önskar uppdatera kunskaperna rörande 9/11 rekommenderas de två böckerna och föreläsningarna nedan..