Veta mer

 

1. Är jorden den enda platsen i universum där det finns liv – även om detta liv bara består av enklare livsformer som bakterier?

Svar Röster %
Ja 5 1.69%
Nej 272 92.2%
Vet inte 13 4.41%
Finns det liv på jorden? 5 1.69%

2. Är jorden den enda platsen i universum där man skulle finna motsvarigheten till jordens växt- och djurriken?

Svar Röster %
Ja 11 3.73%
Nej 250 84.75%
Vet inte 34 11.53%

3. Är jorden den enda plats i universum där det finns intelligent liv? “Intelligent liv” definierat som livsformer kapabla att tänka och handla av egen fri vilja.

Svar Röster %
Ja 7 2.38%
Nej 257 87.41%
Vet inte 30 10.2%

4. Är jorden den enda plats i universum där det finns livsformer som utvecklat teknik motsvarande mänsklighetens industriella revolution eller högre?

Svar Röster %
Ja 15 5.12%
Nej 238 81.23%
Vet inte 40 13.65%

5. Är mänskligheten på jorden den enda livsform i universum som utvecklat teknik för tur och retur färder bortom den egna himlakroppen?

Svar Röster %
Ja 11 3.77%
Nej 235 80.48%
Vet inte 46 15.75%

6. Finns det någon livsform i universum som utvecklat teknik som möjliggör tur och retur färder mellan olika solsystem?

Svar Röster %
Ja 211 72.01%
Nej 18 6.14%
Vet inte 64 21.84%

7. Finns det någon livsform i universum som utvecklat teknik som möjliggör tur och retur färder mellan olika galaxer?

Svar Röster %
Ja 193 65.42%
Nej 21 7.12%
Vet inte 81 27.46%

8. Finns det någon livsform i universum som utvecklat teknik som möjliggör tur och retur färder mellan olika universa?

Svar Röster %
Ja 157 53.58%
Nej 22 7.51%
Vet inte 114 38.91%

9. Har någon del av mänskligheten på jorden i vår tid utvecklat teknik för tur och retur färder mellan olika solsystem?

Svar Röster %
Ja 79 26.96%
Nej 99 33.79%
Vet inte 115 39.25%

10. Har någon del av mänskligheten på jorden i vår tid utvecklat teknik för tur och retur färder mellan olika galaxer?

Svar Röster %
Ja 48 16.38%
Nej 113 38.57%
Vet inte 132 45.05%

11. Har någon del av mänskligheten på jorden i vår tid utvecklat teknik för tur och retur färder mellan olika universa?

Svar Röster %
Ja 34 11.6%
Nej 118 40.27%
Vet inte 141 48.12%

12. Har jorden någonsin besökts av intelligenta livsformer från andra platser än jorden?

Svar Röster %
Ja 229 78.69%
Nej 19 6.53%
Vet inte 43 14.78%

13. Har jorden i vår tid besökts av intelligenta livsformer från andra platser än jorden?

Svar Röster %
Ja 224 76.19%
Nej 22 7.48%
Vet inte 48 16.33%

14. Har någon del av mänskligheten på jorden i vår tid ingått avtal med intelligenta livsformer från annan plats än jorden?

Svar Röster %
Ja 161 54.76%
Nej 38 12.93%
Vet inte 95 32.31%

15. Jag har sett ett himlafenomen jag inte kunnat identifiera vad det var?

Svar Röster %
Ja 167 57%
Nej 126 43%

16. Jag har läst någon av Jacques Vallees böcker om UFO-fenomenet?

Svar Röster %
Ja 16 5.46%
Nej 127 43.34%
Nej – vem är Jacques Vallee? 150 51.19%

17. Jag har läst minst en fakta-bok om UFO-fenomenet?

Svar Röster %
Ja 168 57.73%
Nej 123 42.27%

18. Jag har läst fackjournalisten Nick Cooks bok “Hunt For Zero Point?”

Svar Röster %
Ja 4 1.37%
Nej 289 98.63%

19. Jag har sett en eller fler dokumentärer längre än 30 minuter om UFO-fenomenet?

Svar Röster %
Ja 232 79.18%
Nej 61 20.82%

20. Min ålder

Svar Röster %
under 18 år 1 0.34%
18-30 år 19 6.46%
30-47 år 85 28.91%
över 47 år 189 64.29%

21. Min högsta utbildningsnivå

Svar Röster %
Gått ut grundskolan 23 7.85%
Gymnasieexamen 96 32.76%
Universitetsexamen 97 33.11%
Fullgjord yrkesutbildning 52 17.75%
Annat 25 8.53%

22. Jag föddes som..

Svar Röster %
Kvinna 85 28.91%
Man 209 71.09%

23. Har en liten del av mänskligheten på jorden i vår tid exproprierat nollpunktsenergi/rymdsfärdsförmåga för egen räkning – något de inte planerar att berätta för resten av mänskligheten förrän denna reducerats med 90-95%?

Svar Röster %
Ja 125 42.52%
Nej 37 12.59%
Vet inte 132 44.9%