UPPROPET STÄNGT 2015-05-06.

Skälet är stridsåtgärder vidtagna av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Det är i dag uppenbart att demokratin i Sverige havererat och att olyckan är så svår att ingen i cockpiten är i stånd att ta landet ur den demokratiska kris den befinner sig i. Faktum är att piloterna är så illa tilltygade att de inte ens kan tala sammanhängade.

Det åligger därför passagerarna att börja engagera sig.

Men hur?

I Schweiz har man sedan länge en fungerande lösning på hur befolkningen kan försäkra att ledningen i landets förarkabin inte far vilse.

Försäkringarna heter medborgarveto och medborgarmotion och kan liknas vid nödbroms och styrhjälp.

Demokratins nödbroms – medborgarveto

För att starta ett medborgarveto räcker det med att en enda schweizare insett att något gått snett med tankeverksamheten i landets regering och riksdag och startar en namninsamling. Efter det räcker det med att 49 999 eller fler av den här schweizarens landsmän instämmer och simsalabim genomförs folkomröstning där befolkningen bereds möjlighet att kasta ut lagen.

Schweiz har enligt uppgift runt 8 miljoner innevånare. Sverige har drygt 9,5 miljoner.

Om Sverige skulle använda samma kriterier som i Schweiz skulle minimiantalet undertecknare på ett veto-upprop behöva vara 60 000.

En opinionsundersökning genomförd 2007 visade att närmare sex och en halv miljon svenskar var emot FRA-lagen.

Hade svenska valmanskåren haft tillgång till det demokratiska verktyget medborgarveto år 2006, är frågan om regeringen Reinfeldts FRA-lag blivit av.

Frågan är Fredrik Reinfeldt då inte varit arbetslös redan i januari 2007.Vi kan tänka oss en lång rad med andra lagar ingen normal medborgare är intresserad av.

En är Lissabonfördraget – vilken i ett demokratiskt land borde ha gått till folkomröstning. En annan är regeringen Reinfeldts nyligen antagna proposition 2012/13:192 som gör det lagligt för myndigheter att hemligstämpla sina kontakter med utlandet.

Medborgarmotion – demokratisk styrhjälp

Medborgarmotion är ett sätt för medborgare att skriva sina egna motioner och om stödet för motionen är tillräckligt stort bland människor – få igenom denna som lag.

Politiker är ju inte alltid korrupta utan också lata, vilket gör att landet kan behöva hjälp med att förverkliga motioner som stakar ut vägen in i en bättre och ljusare framtid.

Återigen så räcker det med att en enda schweizare får en bra idé och startar en namninsamling. Om minst 99 999 andra schweizare håller med i förträffligheten om den förste schweizarens idé så – simsalabim – hålls en ny folkomröstning varvid den förträffliga idén blir lag, om folkviljan så önskar.

Alltihopa sker utan att en enda politiker är i sikte så långt ögat når.

Vi har inga som helst problem att se en lång rad högaktuella frågor som makten bara vill människor inte har något att tycka till om: krig i främmande länder, flyktingpolitik, den pågående utraderingen av kontantväsendet, m m.

Från opinionsundersökning till folkomröstning

För att säkerställa att hela landet är med på medborgarveton och medborgarmotioner finns också kravet vid folkomröstningar att inte bara hälften av landets befolkning röstar för att kasta ut en av riksdagen nyligen antagen lag, eller anta en av en medborgare föreslagen lag, utan också att en majoritet av befolkningen i minst hälften av Schweiz 23 kantoner röstat ja.

Vi gissar att i svensk översättning så innebär det att minst hälften av befolkningen i minst hälften at Sveriges 21 län också måste vara med på noterna.

Vi tycker det låter som en bra idé – så att invånarna i det relativt befolkningstäta Mälardalen inte får för mycket att säga till om.

Det finns en sak till som skiljer Schweiz från Sverige.

I Schweiz är folkomröstningar bindande, d v s landets ledning är tvungen att följa folkviljan.

I Sverige är folkomröstningar bara “rådgivande” – d v s politiker kan gladeligen strunta i vad folk tycker, vilket de också gör.

Det här svenska demokratiska oskicket måste naturligtvis åtgärdas och svenska folkomröstningar också bli bindande.

För att minimiera farorna för valfusk skall alla röstningar ske icke-elektroniskt.

 

Mottagare: socialdemokraterna@riksdagen.se, moderaterna@riksdagen.se, sverigedemokraterna@riksdagen.se, vansterpartiet@riksdagen.se, centerpartiet@riksdagen.se, info@mp.se, info@kristdemokraterna.se, info@folkpartiet.se, registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se, ledningen@piratpartiet.se, statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se, stoppafralagen@gmail.com, konstitutionsutskottet@riksdagen.se, ekotgranskar@sr.se, tipsa@aftonbladet.se, nyhetstips@dn.se, tipsa@svd.se, tipsa@metro.se, 71717@expressen.se, tips@dagen.se, 71234@sydsvenskan.se, 72010@gp.se, 72063@op.se, nyhet@corren.se, aktuellt@svt.se, rapport@svt.se , p4varmland@sverigesradio.se, info@mikaelwiehe.com, centralred@smt.se, tidningen@etc.se