Dags för opiumlangarna i Rosenbad och försvaret att ta ett djupt bloss och slappna av – och sedan inse att grannmiljön kanske inte är fullt så hotfull eller ens homofobisk som den dolda makten vill få oss att tro.

Efter det kan de ju sparka ut NATO ur Sverige och återinföra den allmänn värnplikten (gärna frivillig)..