Med tack till newsvoice.

Helhetsbilden är alltså att samtidigt som (1) bankerna vägrar befatta sig med kontanter för fysiska människor så har man, efter att (2) Riksbanken (under Bäckström) överhände depåhanteringen av kontanterna till privatbankerna så har privatbankerna också börjat bråka med bl a detaljhandeln.

Den uppenbara avsikten med alla de “problem” man skapat är att detaljhandeln till slut ger upp och säger att de inte längre kan befatta sig med kontanter p g a privatbankernas kontantmobbning – d v s helt enkelt tala om för sina kunder: “Vi kan – p g a privatbankerna – inte längre ta emot kontanter.”

Ovanstående är alltså den högst oklara och oroliga situation i vilken de gamla sedlarna skall tas bort och nya ges ut.

Här är en prognos:

Bli inte förvånad om det uppstår sådana problem med den här övergången mellan nya och gamla sedlar att det slutar med att bara halva företaget genomförs – d v s att de gamla sedlarna försvinner och att det inte blir några nya sedlar.

Detta kanske inte är riksbankens publika agenda – men att familjen Wallenberg hatar kontanter har Sverige redan fyra år av bevis på.

http://blog.svd.se/neurathsbors/2012/12/28/bankers-miljardskal-till-slopade-kontanter/

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/kontantfritt-problem-for-smaforetag_7776686.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/bankomaten-skrammer-aldre_7783362.svd

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/kontanter-fasas-ut-hos-bankerna_7775408.svd