En undersökning av konflikter mellan åren 1900-2006 med minst 1000 personer inblandade har tydligen bekräftat bl a följande punkter:

  • Civilmotstånd utan inslag av våld från befolkningens sida mot en regering är dubbelt så effektivt att störta regeringen och genomföra samhällsförändringar, än väpnad revolution
  • Samhällen som omdanas via civilmotstånd utan inslag av våld från befolkningens sida är efter omdaningen i större utsträckning mer demokratiska och välmående än samhällen som genomgått förändring med inslag av våld
  • För att störta en regering och förändra ett land räcker det med att runt 3,5% av befolkningen är engagerad i motståndet för att framgång skall vara garanterad.

Om detta stämmer, skulle det räcka med att drygt tre hundra tusen människor i Sverige nu slutar samarbeta med regeringen Reinfeldts bankster- och övervakningsdiktatur för att den mycket negativa utveckling som rått i Sverige sedan åtminstone den 11:e september 2001 nu avvecklas och Fredrik och hans 23 rövare förpassas till historiens bajamaja.

Länkar:
ericachenoweth.com