2010 publicerade den amerikanske fysikern Dr Judy Wood en knappt 500 sidor lång utredning om vad som egentligen skedde med World Trade Center (WTC) den 11:e september 2001.

Arbetet tog över fem år och innefattade, förutom insamlandet av en enorm mängd data och mätningar, också en juridisk process i vilken Wood stämde underleverantörerna till den amerikanska myndighet som levererade den officiella 9/11-rapporten för bl a mened och bedrägeri.

Skälet var att regeringen som sådan inte kunde stämmas.

Woods arbete har beskrivits som den enda brottsplatsundersökning som genomförts av händelserna vid WTC 9/11.

Här är länken till hennes bok:

Här är några presentationer av hennes arbete:

Youtube-klippet nedan är ett exempel på vad som i dag drabbar en människa som verkligen lyckas exponera för den dolda makten farliga fakta – i fallet Dr Judy Wood: vilken typ av vapensystem som faktiskt användes för att vid 9/11 förstöra World Trade Center.

Killen som stämplar Dr Judy Wood som en “satkärring” heter Alan Sterling och är skaparen av informationsportalen “Pure Energy Systems”.

Bakgrunden till Sterlings kommentar är att han utan att fråga tog 20 bilder/diagram från Dr Judy Woods bok och lade ut dem på sin egen sajt – fast med sin egen text. Eftersom sammanhanget tillskrev Dr Judy Wood fantastiska påståenden hon aldrig gjort kontaktade hon Sterling och bad honom ta ned dem.

Det var inte förrän advokater blev inblandade som Sterling enligt uppgift backade.

I och med det har ännu ett trick från den dolda maktens trollkarlshatt exponerats: när makten inte rår på de argument som en författare publicerar i sina egna böcker så “återpublicerar” man helt fräckt på Internet förfalskningar man tillskriver författaren och använder dessa som tillhyggen.

En genomlyssning av hela intervjun (se längst ned i artikeln) förmedlar bilden av Alan Sterling som en operatör med uppdragsparametrarna:

  1. Trots alla bevis emot det, på något sätt hålla AE911:s döende kontrollerad sprängning/nano-termit spår vid liv
  2. Ostraciera, frys ut, mobba bort Dr Judy Wood ur den offentliga diskussionen om 9/11. Det får inte finnas plats för henne någonstans.

Skälet till den första punkten är att undersökningar tyder på att allt färre verkar tro på/intressera sig för “kontrollerad sprängning” eller “nano-termit” som förklaring till WTC-komplexets förstörelse vid 9/11.

Det här är ett enormt problem för makten, att deras frontorganisation AE911 och “Plan B” “förklaring” kollapsat innan den ens kommit till den breda allmänhetens kännedom – som nu går direkt till Dr Judy Woods brottsplatsundersökning och får höra verkligheten där.

Skälet till punkten 2 är att Dr Judy Wood som sanningssökare och efter publiceringen av sitt magnum opus “Where did the towers go?” alltid kommer att utgöra ett problem för makten.

Makten och verkligheten

Det största problemet för makten är nog att människor är kloka och kan tänka själva:

September 2013 genomfördes en opinionsundersökning på den här sajten.

De kanske mest intressanta upptäckterna där var att :

  1. Över hälften av välinformerade 9/11-skeptiker sympatiserar med fynden presenterade i Dr Judy Woods brottsplatsundersökning “Where did the towers go?” – och inte AE911:s hypotes om kontrollerad sprängning (oavsett sprängmetod)
  2. Det blev också uppenbart att ju mer välinformerad en person är om 9/11, desto troligare att denne sympatiserar med fynden presenterade i Dr Judy Woods brottsplatsundersökning “Where did the towers go?”

De svenska fynden sammanfaller väl med vad google trends berättar, nämligen att “kontrollerad sprängning” och “nano-termit” blivit irrelevant – både i USA liksom världen som helhet.

Det verkar däför som att samtidigt med att USA som supermakt kollapsat och världsfred brutit ut så verkar det som att vår tids ondska också förlorat striden om vad som egentligen skedde i New York den 11:e september 2001.

Dum och dummare

Två gemensama nämnare för de Dr Judy Wood kritiker som hör av sig till den här sajten, är invektiven och personangreppen samt att de erkänner att de inte läst hennes bok “Where did the towers go?” Liksom att de inte heller tänker göra det.

Den här anmärkningsvärda attityden intas också av individer som titulerar sig själva som Fil. Dr. och Professor.

Vad är det man fruktar?

En diskussion om faktadetaljer och sakfrågor man inte tror att man kan “vinna” – eller kanske själv inte ens förstår?

Artikeln om det här..

TRE RAPPORTER OM 9/11

Efter tolv år av lögner, propaganda, spekulationer och stickspår: i den här artikeln recenseras de tre kanske inflytelserikaste publikationerna som ger sig ut för att ha svar på vad som egentligen utspelade sig vid World Trade Center (WTC) på nedre Manhattan den 11:e september 2001..

Hela intervjun med Alan Sterling

På den här sidan kan läsaren skaffa Dr Judy Woods bok:

wheredidthetowersgo.com